Co je to štuk

Štuk je tvořená směsí písku, vápna a sádry nebo cementu a používá se jako svrchní strana omítky. Štuk má kašovitou konzistenci a poté co ztuhne je tvrdý a křehký.  Štuk se používá také na výzdobu stěn. V současné době se jako štuk nazývá omítková směs, která má v sobě zrna do zrnitosti max. 1,5 mm. Nanáší se na jádrovou omítku, čímž se dosáhne finálního povrchu omítky. Provádí se zásadně filcováním. Štuk je u nás nejoblíbenějším způsobem povrchové úpravy omítek v interiéru.  Jemná štuková omítka v devadesátých letech zcela vytlačila klasickou maltu, která se vyráběla přímo na stavbách. Štuk se dle pojiva na vápenný, vápenosádrový, sádrový a cementový. Na stavbách se dělí štuk na zatírací a natírací. 

                                                Výsledek obrázku pro Co je to Å¡tuk