Co je to stavební čára

Stavební čára je rozhraní mezi stavbou a nezastavěnou plochou. Poloha hrany ve výši rostlého či upraveného terénu. Dle návaznosti budov lze rozeznávat uzavřenou nebo otevřenou stavební čáru.  Stavební čára udává závaznou polohu pro výstavbu budovy, její odstup od hranice pozemku vůči veřejnému prostranství. Odchylky jsou přípustné pouze u rizolitů, balkonů a teras v maximální délce do 25% celkové délky průčelí.  Dělí se na stavební regulační čáru hlavní a vedlejší. 

Výsledek obrázku pro Co je to stavební čára