Co je to stavba zemědělská

Stavba zemědělská je určena k chovu zvířat, uskladnění produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiv a steliva, přípravků na ochranu rostlin a také pro zemědělské služby. Zemědělská stavba může být určena pouze k zemědělským činnostem nebo s bytovou jednotkou.  Větší  i menší zemědělské stavby podléhají zákonu o půdním fondu a je třeba si u příslušného úřadu vyžádat povolení. 

                          Výsledek obrázku pro Co je to stavba zemědělská