Co je to správní řízení

Správní řízení je postup správního úřadu, který v něm vydá rozhodnutí o zrušení, založení či změně práva či povinnosti jmenovitě určené osobě. Do správního řízení patří také postup vedený k nucenému výkonu, postup k vydání vyjádření, postup k uzavření veřejnoprávní smlouvy, atd. Správní řízení je v ČR upravováno správním řádem ve kterém je stanoven obecný postup správního řízení. Základní pravidla jsou důležitá pro výklad, uplatňují se samostatně, bezprostředně regulují chování subjektů, které ve správním jednání figurují. Právní řízení začíná jeho zahájením na žádost či z úřední povinnosti, následně se shromáždí podklady, zajistí se přítomné osoby, poté je dalším krokem vydání rozhodnutí, řízení přezkumné a odvolávací. 

                                           Výsledek obrázku pro Co je to správní řízení