Co je to šamot

Šamot se dříve označoval jako chamotte. Jedná se o žáruvzdornou hmotu, která se využívá pro vyzdívání pecí, krbových kamen a dalších výrobků, které musí odolat vysokému žáru. Šamot se skládá z 25% oxidu hlinitého, 55% oxidu křemičitého a zbytek tvoří příměsi v  podobě železa, titanu, zirkonu, vápníku, hořčíku.

Plastickou vložkou jsou jíly a kaolíny a lupky, které slouží jako ostřiva a z nepálených jílů jako pojiva.  Díky těmto příměsím má šamot bílou, šedou, rezavou až černou barvu.  Žárem by nemělo docházet ke ztrátám přesahujícím 10%. Práškový šamot se rozdělá s příměsí vodního skla, které jej ještě vytvrzuje.

Šamot je vyráběn z lupku a dodává se v podobě šamotové malty nebo cihel. Hotové výrobky se suší a vypalují v pecích při teplotě 1200 stupňů Celsia. Šamot má nasákavost 8-16%, pevnost v tlaku 10-40 MPa. Je odolný vůči agresivním látkám. 

                                       Výsledek obrázku pro Co je to Å¡amot