Co je to šambrána

Šambrána je ozdobný architektonický prvek, kterým jsou rámována okna a dveře na vnější fasádě a zdůrazňuje je. Šambrána je plastická, profilovaná, orámovaná lištou, ale také plochá, případně pouze namalovaná. V případě, že není okno vybaveno okenní římsou, vede se šambrána pouze po zbylých třech stranách na otvoru. V případě, že je okenní římsa použita, je šambrána vedena po čtyřech stranách nahoru.  Okno s profilovanou šambránou vypadá mnohem lépe, její  funkce je především dekorativní.  Šambrány se jako architektonický prvek objevují nejčastěji na zámcích, měšťanských domech nebo kostelech. 

Související obrázek