Co je to rozhodnutí o změně využití území

Rozhodnutí o změně využití území stanovuje nový způsob užívání pozemku a podmínky pro jeho využití. Toto rozhodnutí se vydává pro terénní úpravy, stanovení dobývacího prostoru, odstavné, manipulační a prodejní prostory, veřejná i neveřejná pohřebiště, zřizování a rušení vinic, chmelnic, lesů, parků, sadů, úpravy pozemků mající vliv na vsakování vody. Žádost o rozhodnutí o změně využití podává žadatel písemně spolu s veškerou dokumentací.