Co je to rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby stanovuje podmínky pro budoucí stavbu, jaká bude její poloha v území, vztah k okolním stavbám, vzdálenost od hranic se sousedním pozemkem. Je v něm tedy vymezen stavební pozemek, stanoví druh a účel stavby, její umístění, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.  Rozhodnutí o umístění stavby není vyžadováno v případě stavby skleníku do 40 m zastavěné plochy a výšky 5 m, informačních letáků, stožárů pro vlajky, bazénu do 40 m zastavěné plochy, a dalších drobných staveb.