Co je to rozhodnutí o stavební uzávěře

Rozhodnutí o stavební uzávěře je výsledkem územního řízení  a vymezuje se jím území ve kterém se dočasně nebo trvale zakazuje stavební činnost. Jedná se především o případy, kdy by se mohlo ztížit nebo znemožnit budoucí využití území nebo jeho organizace podle chystané územně plánovací dokumentace.  Rozhodnutí o stavební uzávěře se také vydává jako opatření obecné povahy podle správního řádu.  Opatření o stavební uzávěře vydává rada obce v přenesené působnosti. Pokud se uzávěra týká více obcí, vydává ji rada kraje s přenesenou působností.  Rada pak může povolit také výjimku ze stavební uzávěry.