Co je to rostlý terén

Rostlý terén je plocha pod kterou není půdní profil oddělen od skalního podloží žádnou stavbou.  Umožňuje zdárný růst vegetace a přirozený vsak srážkových vod.