Co je to režijní práce

Režijní práce jsou všechny práce na stavbě domu, které nejsou účtovány po provedení  ve výkazu prací podle skutečných objemů, ale dle materiálových a časových nákladů.