Co je to rezident

Rezident je určitý subjekt, který má vztah k určitému státu, tzv. daňový rezident.  Rezidentem jsou všechny fyzické a právnické osoby, včetně poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov a pozemků, kteří mají centrum svého ekonomického zájmu v dané zemi.  Zahraniční právnické a fyzické osoby jsou považovány za rezidenty po minimálně jednom roce své ekonomické aktivity v daném území.