Co je to Revize komína

Revize komínů a spalinových cest je daná zákonem. Revize spalinových cest se provádí  před uvedením nové spalinové cesty do provozu, při změně druhu paliva, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty, po požáru komínu, při vzniku trhlin.  V případě, že při kontrole komína sdělí kominík, že jsou ve spalinových cestách trhliny, je třeba učinit opatření k opravě a poté je třeba zajistit revizi spalinových cest. V ostatních případech stačí pouze pravidelné kontroly komína.