Co je to revitalizace

Revitalizace je obnovení a oživení. Nejdříve bylo toto slovo používáno pro obnovu životnosti kulturních menšin, dnes se používá především ve spojení s revitalizací odvodněných ploch, krajiny, zeleně, vodních toků, starých staveb i podniků.  Často teď pojem revitalizace slýcháme v souvislosti s oživením a opravou rodinných domů, bytových domů, parků. Revitalizace není jen výměna oken a dveří a nátěr fasády, ale také snížení provozních nákladů domu, zajištění lepších podmínek pro život.