Co je to relativní vlhkost vzduchu

Relativní vlhkost vzduchu je dána poměrem hmotnosti vodní páry obsažené ve vzduchu při dané teplotě k hmotnosti vodní páry, kterou by  byl vzduch také nasycen. Množství vodní páry je velmi proměnlivé a liší se místo od místa. Relativní vlhkost vzduchu je udávána v procentech. Označována je také jako poměrná vlhkost.