Co je to rekultivace

Rekultivace znamená soubor zásahů, díky kterým jsou zahlazeny nežádoucí zásahy do krajiny. Nejčastěji je předmětem rekultivace oblast poznamenaná těžbou uhlí, nerostných surovin. Výsledkem je přeměna plochy na lesy, pole či rekreační oblasti.  Známe technickou a biologickou rekultivaci. V 60. letech byla populární zemědělská rekultivace, od 80. let rekreační a v 90. letech se stalo populární napouštění rekultivačních jezer.