Co je to regulátor průtoku

Regulátor průtoku zajišťuje stálý průtok ventilem bez vlivu tlaku před a za ventilem. Pomocí regulátoru můžete regulovat průtok vody z kohoutku nebo také přiváděný a odváděný vzduch do klimatizace či systémů s konstantním průtokem vzduchu.