Co je to regulace

Regulace je procesem automatického udržování určité veličiny na stanovených hodnotách. Regulaci můžeme vidět v nejrůznějších systémech i oblastech běžného života. Ve stavebnictví se využívá především regulace toku, kdy člověk zasahuje do přirozené morfologie toku.  Důvodem jsou protipovodňová opatření, splavnění toků. Způsoby regulace jsou zpevnění břehů, tvorba kaskád nebo přeložení toku.