Co je to PVC

PVC je zkratkou pro polyvinylchlorid. Je to jedna z nejpoužívanějších umělých hmot na světě.  Základní surovinou pro výrobu PVC je těkavý plyn vinylchlorid.Tento polymer se smísí s různými přísadami, čímž se zlepšují jeho vlastnosti jako jsou tepelná stabilita, odolnost vůči UV a tepelnému záření. Používají se plnidla, změkčovadla nebo stabilizátory. 

Neměkčené PVC se používá na trubky, profily, desky i nádobky.Měkčené PVC se používá na folie, ochranné rukavice, kabely, podlahové krytiny, hadice, dýchací masky, apod. Více než polovina produkce PVC míří do stavebnictví.

                      Výsledek obrázku pro Co je to PVC