Co je to půda

Půda je prostor, který se nachází bezprostředně pod lomenou střechou domu. Nazývá se také podkroví nebo loft. Prostor půdy bývá špatně nebo není vůbec tepelně izolován. Nejčastěji se používá jako sušárna prádla nebo skladiště nepotřebných věcí.  V případě,že je půda přestavěna na obytné podkroví, je základní podmínkou dokonalá tepelná izolace a osvětlení pomocí střešních oken.  Po rekonstrukci lze půdu využívat k poměrně komfortnímu bydlení.

                                    Související obrázek