Co je to průvlak

Průvlak je masívní trám, který podpírá stropní konstrukci. Původně se pokládal středem stropu pod trámy po celé délce stavby. V 19. a 20. století se dával také do obytných částí. Plocha průvlaku se zdobila ornamentem, býval tu také uveden rok stavby a jméno stavebníka. Průvlak je vodorovný nosník, který přebírá zatížení stěny či stropu. 

                         Výsledek obrázku pro Co je to průvlak