Co je to proluka

Proluka je nezastavěný prostor v souvislé zástavbě.  Pojem proluka byl dosud užívaný v souvislosti se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Dle zákona se prolukou rozumí soubor sousedících nezastavěných pozemků nebo nezastavěný pozemek, který se nachází v zastavěném území, bezprostředně sousedí  s tímto pozemkem. Problémem při stavbě v prolukách je přístup dennního světla. Zde je potřeba mít navrhnutý správně projekt. 

                     Výsledek obrázku pro Co je to proluka