Co je to požární zpráva

Požární zpráva je požárně bezpečnostní řešení a je nedílnou součástí stavebního projektové dokumentace, která se předkládá stavebnímu úřadu. V této zprávě je posouzeno stavební a dispoziční řešení konkrétní stavby, včetně navržených technických či požárně bezpečnostních zařízení.  Podle velikosti stavby se zpracovává technická zpráva nebo kompletní dokumentace. Tuto zprávu smí vypracovat pouze osoba, která má oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

                           Výsledek obrázku pro Co je to požární zpráva