Co je to povolování staveb

Povolování staveb je důležitým krokem pro stavebníky. Nejedná se jen o povolování v tradičním slova smyslu.  Povolování staveb ve stavebním zákoně je upraveno různými druhy řízení.  Stavební povolení je vyžadováno pouze u některých druhů staveb. V případě, kdy stavebník žádá o stavební povolení pro stavební úpravy, zařízení či stavby, které nevyžadují stavební povolení, vůbec není stavební řízení vedeno. 

                                          Výsledek obrázku pro Co je to povolování staveb