Co je to platnost územního rozhodnutí

Platnost územního rozhodnutí je doba po kterou platí územní rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně vlivu na užívání stavby či scelování pozemků. Platnost je 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Lhůta může být úřadem stanovena až na období pěti let. Podmínky územního rozhodnutí  o umístění stavby, změně využití území platí po dobu trvání stavby nebo užívání území.