Co je to odvětrávání

Jako odvětrávání se označuje větrání předsazených obložení, na rozdíl od uzavřených vzduchových vrstev. Vzduch musí přirozeně proudit mezi obložením, stěnou a střechou. Odvětrávání se u každého domu řeší individuálně, dle vlastního projektu.  Existuje několik možností řešení odvětrání. Na tom, jakým způsobem bude odvětrávání řešeno, záleží na typu budovy, její lokalitě, také počtu podlaží a bytů v daném domě. Důležité je také znát typ a těsnost stávajících rozvodů, provedení zateplení a zda byla provedena výměna oken. 

                                                 Výsledek obrázku pro Co je to odvětrávání