Co je to odrazivost, činitel odrazivosti

Odrazivost je optickou vlastností materiálu, která udává, jaké množství světla se odrazilo od materiálu v poměru k množství, jaké na tento materiál dopadlo. Odrazivost pak závisí na materiálu, chemickém složení a jeho struktuře, na stavu materiálu a jeho povrchu, na vlnové délce a také na směru dopadu a odrazu světla, polarizaci světla. Dle povrchu se dělí na přímou a difúzní rozptýlenost světla. K měření odrazivosti se používá několik metod. 

                                       Výsledek obrázku pro Co je to odrazivost, činitel odrazivosti