Co je to odevzdávání tepla

Jedná se o odevzdávání tepla do prostoru. Z otopných zařízení se uskutečňuje sáláním a konvencí. Teplo přitom závisí na materiálu tělesa. Odevzdá-li těleso teplo, jeho vnitřní energie se sníží. 

                         Výsledek obrázku pro Co je to odevzdávání tepla