Co je to ochranné pásmo

Ochranné pásmo je vymezené území, ve kterém je zakázána jiná činnost než ta, pro kterou je daný prostor vymezen.  V případě, že je na pozemku ochranné pásmo, může toto zásadní omezení značně komplikovat plánovanou výstavbu domu. Existuje několik druhů ochranných pásem.  Zřizují se podél tras inženýrských a telekomunikačních sítí, dopravních staveb, chráněných památkových rezervací, kulturních památek, atd. Ochranná pásma jsou stanovena zákonem.  Informace o existenci ochranných pásem poskytují stavební úřady. 

Výsledek obrázku pro Co je to ochranné pásmo