Co je to ochrana proti blesku

Ochrana budov před bleskem je povinná, vychází ze stavebního zákona. Zařízení k ochraně proti blesku tvoří jímací zařízení, bleskosvody, uzemnění.  Ochrana proti blesku a atmosférickému i spínacímu přepětí patří ke standardu nových i stávajících rodinných domů. Před bleskem musí být chráněn celý dům, ale také elektrické rozvody, telefonní přípojky i antény.  Ochranu lze budovat také postupně, ale je zde riziko poškození zařízení. 

                       Výsledek obrázku pro Co je to ochrana proti blesku