Co je to obytná budova

Obytná budova je typ obydlí, které je svou charakteristikou a vlastnostmi postaveno pro lidi. Poskytuje přístřeší a ochranu lidem. Obytnou budovou je míněn takový objekt, který má min. 2/3 celkové plochy určené k bydlení. Aby obytná budova vyhovovala podmínkám pro bydlení, musí splňovat normy. Podle členů domácností norma ČSN 73 4301 člení byty do různých kategorií. Obytné budovy se dělí na rodinné domy, bytové domy. 

Související obrázek