Co je to objemová hmotnost

Jednotka objemová hmotnost se využívá ve stavebnictví pro popis vlastností jednotlivých stavebních materiálů. Jedná se o zdánlivou hustotu, poměr hmotnosti tělesa  k jeho hmotnosti. Započítány jsou také póry, mezery a dutiny. Objem je stanoven z vnějších rozměrů. Tato fyzikální veličina je závislá na vlhkosti materiálu. Jsou-li póry plněny vzduchem, jedná se o objemovou hmotnost materiálu v suchém stavu. Pokud má materiál malou pórovitost, jsou si hodnoty hustoty a objemové hustoty rovny.  U materiálu s velkou pórovitostí je objemová hmotnost v suchém stavu vždy menší než jeho hustota. 

                                              Výsledek obrázku pro Co je to objemová hmotnost