Co je to nulový dům

Nulový dům je dům s téměř nulovou spotřebou energie. Tento v podstatě pasivní dům má spotřebu energie krytou v maximální možné míře z obnovitelných zdrojů.  Výhodou jsou nízké náklady na energie. Nulový dům nabízí velmi komfortní vnitřní prostředí. Tyto domy vyžadují nadstandardní tepelnou izolaci, kvalitní okna. Větrání je v nulovém domě řízené.  Nulový dům spotřebovává méně energie, dokáže si vyrobit vlastní. Tím jsou jeho majitelé chráněni před růstem cen energií i případným problémem s dodávkami. 

                   Výsledek obrázku pro What is a zero house