Co je to nosná konstrukce střechy

Nosná konstrukce střechy je část střechy, která zajišťuje její stabilitu, pevnost, potřebnou únosnost, tuhost i trvanlivost. Nosná konstrukce musí bezpečně na sebe přenést veškerá zatížení. Nosná konstrukce střechy nesmí být nijak poškozená, nebo nestabilní. 
Návrh střešní či jakékoliv jiné konstrukce musí být zpracován správně, stejně tak musí být použity předepsané materiály. V opačném případě hrozí, že střecha domu bude nestabilní a spadne. 

Výsledek obrázku pro Co je to nosná konstrukce střechy