Co je to nezastavitelný pozemek

Nezastavitelné pozemek je takový, jež nelze zastavět na území obce, která nemá vydán územní plán. Jedná se zpravidla o pozemky veřejné zeleně a parky, které slouží veřejnosti, zemědělské pozemky nebo soubor sousedících zemědělských pozemků o výměře více než 0,5 ha, kdy se do tohoto souboru nezahrnují zahrady do výměry 0,1 ha a pozemky, které jsou součástí zastavěných stavebních pozemků. Dále sem lze zahrnou lesní pozemky a soubor sousedících lesních pozemků větších než 0,5 ha.

                                    Výsledek obrázku pro Co je to nezastavitelný pozemek