Co je to několikaplášťová střecha

Několika plášťová střecha je střešní konstrukce, která odděluje chráněné vnitřní prostředí od vnějšího několika střešními plášti, které se od sebe oddělují vzduchovými vrstvami. Každému plášti je přesně vymezená funkce a bližší označení se určuje dle počtu plášťů a dalších charakteristik. Svrchní vrstva má funkci ochrannou a hydroizolační, vnitřní vrstva tepelně-izolační. Tento typ střechy se používá na velkých veřejných a účelových stavbách. 

                                     Související obrázek