Co je to nadpraží

Nadpraží je horní část překladu. Na nosnou konstrukci nadpraží působí zatížení, které se na něj přenáší ze stropu do zdiva, sloupů či pilířů. Nosná konstrukce nadpraží je tvořena klenbami nebo překlady, které jsou zděné, monolitické nebo montované. 

Nadpraží se dělí na cihelná nadpraží, které se již téměř nepoužívají. Ocelová nadpraží z nosníků tvaru l se využívají u otvorů, které jsou více zatížené. Dále lze na starých budovách vídat prefabrikované železobetonové dílce, které jsou však náchylné na vznik tepelných mostů, proto nevyhovují dnešním izolačním předpisům. 

                                                                     Výsledek obrázku pro Co je to nadpraží