Co je to modifikátor úhlu dopadu

Modifikátor úhlu dopadu je parametr, který vyjadřuje poměrnou změnu účinnosti solárního kolektoru s úhlem dopadu slunečního záření vzhledem ke kolmému dopadu. Vyjadřuje úhlově závislé optické vlastnosti kolektoru.

                    Výsledek obrázku pro Co je to modifikátor úhlu dopadu