Co je to modernizace

Obecně znamená modernizace uvedení něčeho na současný stav, například modernizace továrny, kdy se použijí nejmodernější technologie, které ušetří zaměstnancům práci, urychlí práci, atd.  

Modernizace znamená také proces přeměny společnosti, kdy se celá společnost mění z tradiční na moderní a mezi projevy této změny patří urbanizace a industrializace zemí, které se dříve živily především zemědělstvím. 

Související obrázek