Co je to Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj je ústřední orgán státní správy a zabývá se regionální politikou, politikou bydlení, dalšími vymezenými  úseky správy. Ministerstvo pro místní rozvoj bylo zřízeno zákonem č.272/1996 Sb. s účinností od 1. listopadu 1996. Ministerstvo spravuje například finanční prostředky na zabezpečení politiky bydlení, regionální politiky státu, včetně koordinace financování těchto činností. Metodicky pomáhá městům, obcím, sdružením a správním celkům. 

                                                                 Výsledek obrázku pro Co je to Ministerstvo pro místní rozvoj