Co je to minimální sklon střechy

Minimální sklon střechy je stanovený pro určitý druh střešní krytiny. Minimální sklon střechy je předepisován výrobci střešní krytiny, ale také je předepisován normami či směrnicemi pro kladení krytiny na střechu.  

Doporučené nejmenší sklony střešních krytin jsou uvedeny v ČSN 73 1901. Jsou to bezpečné sklony, které zajistí funkčnost krytiny bez nutnosti činit další hydroizolační opatření. 

Výsledek obrázku pro Co je to minimální sklon střechy A