Co je to městský sídelní útvar

Městský sídelní útvar nebo také sídlo je seskupením sídelních jednotek vč.hospodářských objektů, dopravních zařízení na určitém území. Často bývá urbanisticky oddělen od okolních sídel. Jedná se o koncentraci hospodářství a ubytování obyvatel. Dělí se na městská a venkovní sídla. 

Městské sídelní útvary jsou oproti venkovským mladší. Za město se pak považuje obec s určitým počtem obyvatel, má určitý počet zaměstnaných a také jasně daný charakter zástavby.  Mezi venkovské sídelní útvary patří osady, samoty i vesnice. 

                                                            Výsledek obrázku pro Co je to městský sídelní útvar