Co je to městská část

Městská část je označení pro městský obvod, samosprávnou část územně členěných statutárních měst. Toto označení je platné od r. 1990. Například Praha má celkem 57 městských částí. 

Městské části a městské obvody jsou do určité míry obdobou obcí a mohou mít tak vlastní znak, vlajku i podobné správní orgány jako úřad, zastupitelstvo, rada a starosta. Jejich kompetence jsou stanoveny vyhláškou. Městské části nemají vlastní právní subjektivitu a fungují pouze jako organizační jednotky města. 

                                                  Výsledek obrázku pro Co je to městská část