Co je to materiál se změnou skupenství

Materiál se změnou skupenství je látka, která umožňuje ve vhodném teplotním rozsahu měnit skupenství např. tání - tuhnutí. Je využíván k akumulaci tepla. Materiály, které mají využití pro akumulaci tepla při změně skupenství mezi krystalickým a kapalným stavem se nazývají Phase Change materials. Mezi nejpoužívanější materiály patří parafín.

                                                        Výsledek obrázku pro What is a state-changing material