Co je to lokální spotřebič

Lokální spotřebič je spotřebič paliv určený pro výrobu tepla, které předává do prostoru tam, kde je umístěn. Lokální spotřebiče na tuhá paliva jsou kamna, sporáky, krby. Za lokální spotřebiče se považují ty spotřebiče, které mají výkon do 10 kW. 

Umístění plynových spotřebičů nemůže být náhodné. Dělí se na spotřebiče, které odebírají vzduch pro spalování z prostoru, ve kterém jsou umístěny a spaliny jsou odvedeny do stejné místnosti a spotřebiče, které odebírají vzduch z místnosti a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší komínem, dále na spotřebiče, které nemají žádné zvláštní požadavky na prostor a větrání či přívod vzduchu. 

Výsledek obrázku pro Co je to lokální spotřebič