Co je to kuželová střecha

Je střecha, která zakrývá věže kruhového půdorysu. Další variantou je půlkuželová střecha. 

Pokrývání kuželových střech je velmi náročné. Konstrukce musí být navržena tak, aby byla rovnoměrné zaoblená, nesmí na ní vznikat žádné ostré hrany. Kuželová střecha má sklon více než 5 stupňů. Díky své stavební konstrukci je chráněna vůči povětrnostním vlivům, sestává se z nosné konstrukce a střešního pláště. 

Kuželová střecha se navrhuje s ohledem na dynamické i mechanické namáhání, tlaku a sání větru. Střecha musí být chráněna před pronikáním srážek do konstrukce střechy. 

                                                        Související obrázek