Co je to kupolový světlík

Kupolový světlík je určen na instalaci na ploché střechy a na střechy s mírným sklonem. Rovněž se instalují na střešní otvor, který je opatřený podezdívkou. Používají se pro snížení nákladů na drahou klimatizaci, energii, údržbu a také péči o vhodné pracovní prostředí. 
Kupolový střešní světlík slouží k přirozenému osvětlení  plochých střech a nabízí také přirozené odvětrávání. 
Kopulový světlík se používá také pro odvětrání únikových cest. Opatřeny jsou bezpečnostním sklem. Lze je použít také jako výlezové prostředky na ploché střechy.  Je potřeba zvolit dostatečně velký světlík, kterým se protáhne bez obtíží dospělý člověk. 

                                                     Výsledek obrázku pro Co je to kopulový světlík