Co je to krov

Krov je nosná konstrukce střechy. Jeho účelem je přenášení  zatížení od vlastní tíhy, ale také skladby střešního pláště, který tvoří záklop, laťování, izolace a střešní krytina. Chrání také pře sněhem, větrem a dalším zatížením. 

Krovy se podle použitého materiálu dělí na dřevěné, kovové a kombinované. Moderní architektura nabízí také krovy z oceli a železobetonu.  U nás je nejrozšířenější vaznicová soustava. Dříve se používaly věšadlové, hambalkové, dnes naopak se nejčastěji používá krokvový. Na nízkých střechách se používá vlašská sestava. Pro věže se používá věžová soustava. 

Krov se pak skládá z vodorovných, svislých a šikmých prvků. Základními prvky jsou vazba, vaznice a další krokve, vazný trám, hambalek, sloupek, zavětrování.

                                                    Výsledek obrázku pro Co je to krov