Co je to křižovatka

Křižovatka je místem, ve kterém se pozemní komunikace buďto protínají a tvoří tak křižovatku průsečnou nebo stýkají a tvoří křižovatku stykovou. Obě varianty ještě musí být vzájemně dopravně propojeny. Mnoho prvků v dopravě může křižovatky evokovat, ale nejsou jimi. Mezi tyto prvky se řadí hlavně zastávky MHD, čerpací stanice, motoresty, motely, parkoviště nebo komunikace, které nejsou přístupné veřejnosti.

Výsledek obrázku pro Co je to křižovatka