Co je to krb

Krb je v podstatě otevřeným ohništěm, které má vlastní komín a je přizpůsoben domovnímu vytápění. V dřívějších časech se ale nejednalo o zařízení, které pouze vyrábí teplo, ale suploval i dnešní sporák. Krby se nejčastěji nachází ve středu domu, kde nejlépe dokáží rozvádět teplo do celého obydlí. Stavebním materiálem je obvykle pálená cihla, ale mohou se použít i některé druhy kamenů. Je důležité, aby byl materiál nehořlavý. Krb nemusí mít místo pouze v interiéru, běžně jsou k dostání i zahradní krby. Ty však už nefungují jako topná tělesa. Standardně se v krbu topí dřevem, ale použít se dají i některé druhy biomasy. V případě plynových typů se jako palivo používá zemní plyn. Krby se skládají z ohniště, popeliště a komínu. V ohništi se rozkládá oheň a přikládá se do něj palivo. Popeliště je místem, kam odpadávají neshořené zbytky topiva. Komín má na starost odvádět kouř ven z domu. 

                                                 Výsledek obrázku pro Co je to krb